Όροι Χρήσης

Οι ακόλουθοι όροι της χρήσης ισχύουν για οποιεσδήποτε και όλες τις ιστοσελίδες της εταιρείας ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει κάνει λογικές προσπάθειες να εξασφαλίσει ότι το υλικό που περιλήφθηκε σε αυτές τις ιστοσελίδες ήταν σωστό τη χρονική στιγμή που δημιουργήθηκαν οι σελίδες.

Εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστοχώρο είναι εντελώς αλάνθαστες, ούτε ότι περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, ούτε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποκλειστική βάση για τη λήψη αποφάσεων. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστοχώρο παρέχονται «όπως είναι» χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγύηση – είτε που έχει εκφραστεί, είτε που έχει υπονοηθεί.

Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν δέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται με την χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της. Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. αποκηρύττει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε πληροφορίες, έγγραφα, προγράμματα, λογισμικό, ή άλλο υλικό που είναι ή μπορεί να γίνει μέρος αυτού του ιστοχώρου, και δεν επιτρέπει ή δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες δεν θα είναι προσβλητικές στο χρήστη.

Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που μπορεί να εμφανιστούν σε οποιεσδήποτε σελίδες της ή αναφορές σε συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι από οποιαδήποτε σελίδα της εταιρείας ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. υπάρχουν για την ευκολία του χρήστη και μόνο και δεν υπονοούν οποιουδήποτε είδους επικύρωση από την εταιρεία ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. του περιεχομένου ή του υλικού αυτών των συνδέσμων.

Ο χρήστης ενημερώνεται με το παρόν έγγραφο ότι με την πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση αυτού του ιστοχώρου υιοθετεί τον κίνδυνο οι πληροφορίες και τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστοχώρο να είναι προσβλητικά. ανακριβή, ή/και ελλιπή, ή/και να μην ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. Όλος ο κίνδυνος ως προς τη χρήση αυτού του ιστοχώρου υιοθετείται από το χρήστη.

Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί το περιεχόμενο του ιστοχώρου συμπεριλαμβανομένων αυτών των όρων χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.

Επισκόπηση

  • Ιστορία +

    Το 1890 ο Δημήτριος Χριστάκης, χρησιμοποιώντας τα ορεινά γάλατα της περιοχής της Έδεσσας στο Νομό Πέλλας... Περισσότερα
  • Εταιρεία +

    Οι κληρονόμοι της εταιρείας καταβάλλοντας ιδρώτα και σκληρή δουλειά κατόρθωσαν και δημιούργησαν σήμερα, τη γνωστή... Περισσότερα
  • Εργοστάσιο +

    Το εργοστάσιο μας με έδρα το Προάστιο Έδεσσας, διαθέτει σύγχρονη αυτοματοποιημένη γραμμή παστερίωσης και τυποποίησης... Περισσότερα
  • 1

Εταιρική Ευθύνη

image Αγνά Ελληνικά Τυροκομικά.
Υψηλής Ποιότητας Προϊόντα.

image Πιστοποίηση & Άδεια Π.Ο.Π.
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.  Περισσότερα
image Διεθνείς Διακρίσεις & Βραβεία.
World Cheece Awards.
Περισσότερα

Ενημέρωση

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας
για να λαμβάνετε δωρεάν newsletter μας.
Πατήστε εδώ

Διαβάστε συνταγές με Ελληνικά τυριά
που σας προτείνουμε.
Πατήστε εδώ